Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

iampat

February 22 2017

iampat
5158 0660
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
iampat
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
6060 61d6 500
Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viatilde tilde
1017 a072
Reposted fromtwice twice viatilde tilde

June 30 2015

iampat
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaPitufa Pitufa

June 29 2015

iampat
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczoo czoo

June 25 2015

iampat
4270 e097 500
iampat
iampat

June 24 2015

iampat
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
iampat

June 23 2015

iampat
6510 9119
Reposted fromimradioactive imradioactive viamaajaana maajaana
iampat
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viamaajaana maajaana
iampat
8319 0c60 500
Reposted fromblackrose blackrose viaoutofmyhead outofmyhead
iampat
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viahopelandic hopelandic
iampat
7142 5a27
iampat
2706 cc08
Reposted fromsadeyes sadeyes viahunsert hunsert
iampat
5028 fab1
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagejowygej gejowygej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl